Plánovaná rekonstrukce topení - úprava ceníku za pobyt

V měsících říjen a listopad je naplánována rekonstrukce topení, výměna za centrální s rozvodem do všech pokojů. Díky eliminací uhlí a s tím spojených negativ (jako pršnost uhlí a roznášení po celé chatě, kouř v pokojích od kamen a prach z popílku, stížností okolí na neekologický kouř a riziko požáru)  dojde "k výraznému" posunu kvality, čistoty a komfortu spojené s pobytem.

Proto také dochází k úpravě ceníku za pobyt viz ceny a podmínky

Pokud budete mít komplikace s rezervací, prosím obraťte se na p.Kundrta, email:  chatasous@gmail.com  nebo mob.724 689 132, který má systém rezervací na starost.